TRV:03621

ID TRV:03621
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Funksjonelle krav til terminal (UE) for togledere:
 1. Det skal kunne ringes til og mottas samtale fra GSM-R, PSTN og PLMN nettet.
 2. Det skal kunne ringes til og mottas funksjonelle nummer som beskrevet i EIRENE standard [ref. 2 og 3]
 3. Et nød-anrop fra GSM-R skal kunne styres, alltid med åpen talekanal.
 4. Det skal kunne ringes punkt til punkt anrop med prioritet 1, 3 eller 4 i GSM-R nettet.
 5. Innkommende samtale skal presenteres på MMI i form av tekst hvis nummeret er kjent.
 6. SMS-fastmeldinger som beskrevet i Operativt regelverk skal støttes.
 7. Det skal være støtte for roller
 8. Det skal være mulig å dynamisk kunne innhente og ta kontroll over flere og valgfrie Toglederområder
 9. Togliste som presenterer tog innenfor valgte strekning skal inngå.
 10. Tilgang til telefonbok med nummer og tekst skal være mulig.
 11. Togleders terminal skal alltid være konfigurert slik at innkommende samtale automatisk rutes til annen terminal ved feil.
 12. Det skal alltid være minst en terminal som er knyttet opp mot en strekning som togleder har ansvar for.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at krav fra EIRENE standarder ("(M)" fra TSI CCS) samsvarer med utforming og prosedyrer som er tilpasset nasjonale føringer fra operativt regelverk for rollen til togledere.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Funksjonelle krav - terminaler for Togledere