TRV:03622

ID TRV:03622
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Funksjonelle krav til terminaler (UE) for tog-ekspeditør, driftsoperatør og elkraftoperatør:
  1. Det skal kunne ringes til og mottas samtale fra GSM-R, PSTN og PLMN nettet.
  2. Det skal kunne ringes til og mottas funksjonelle nummer som beskrevet i EIRENE standard.
  3. Det skal kunne deltas i nødanrop som beskrevet i EIRENE standard.
  4. Det skal kunne initieres punkt til punkt anrop med prioritet 3 eller 4 i GSM-R nettet.
  5. Innkommende samtale skal presenteres på MMI i form av tekst hvis nummeret er kjent.
  6. Terminalene skal ha funksjonalitet for køhåndtering av innkommende anrop.
  7. Bruker skal selv kunne velge rekkefølge for besvaring av innkommende anrop.
  8. Bruker skal kunne ringe ut med innkommende anrop i kø.
  9. Terminalen skal ha funksjonalitet for telefonbok med nummer og navn.
  10. Terminalens funksjonelle nummer skal kunne viderekobles til håndholdt GSM-R telefon (OPH).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at brukergrensesnittet for terminaler til tog-, drifts- og elkraftoperatører er tilpasset nasjonale prosedyrer og EIRENE standarder.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonelle krav" til terminaler (UE)