TRV:03623

ID TRV:03623
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tilpasning til arbeidsmiljø: Terminalen skal enkelt kunne tilpasses arbeidsplass.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at terminaler bli utformet hensiktsmessig for togleder og andre brukere involvert i togfremføring.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon GSM-R terminaler - "Tekniske krav"