TRV:03626

ID TRV:03636
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Grensesnitt mot FTS: Terminalen skal være oppkoblet mot GSM-R kjernenett via IP/MPLS nettverk med Ethernet grensesnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre standardiserte grensesnitt mellom terminaler og kjernenettsystemene.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon GSM-R terminaler - "Tekniske krav"

Terminaler som Dicora S10 S15 vil ha Ethernet tilkobling mot "GSM-R kjernenett" som er Frequentis FTS3020 - (PABX basert)

Full IP klient med Voip/SIP/RTP under utvikling

https://www.frequentis.com