TRV:03633

ID TRV:03633
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Langs sporet skal det etableres VUL-merker som danner utgangspunkt for utfestingen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#VUL-merker