TRV:03641

ID TRV:03641
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst I kurver bør VUL-merkene plasseres på yttersiden av kurven.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Plassering og montering