TRV:03645

ID TRV:03645
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) VUL-merkene skal nummereres slik at de lett kan identifiseres i ettertid.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon