TRV:03650

ID TRV:03650
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det skal registreres nøyaktig kilometer for hvert VUL-merke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#VUL-data