TRV:03654

ID TRV:03654
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporets nye skal-beliggenhet, dvs. nye karakteristiske trasépunkter og traségeometri, skal beregnes på grunnlag av målte verdier i eksisterende spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon