TRV:03655

ID TRV:03655
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal i tillegg beregnes korreksjonsverdier i form av avvik mellom er-beliggenhet og ny skal-beliggenhet. Under arbeidet skal det tas hensyn til eventuelle tvangspunkter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon