TRV:03657

ID TRV:03657
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Nye VUL-data skal beregnes ved å korrigere målte VUL-data med korreksjonsverdier. De nye VUL-data definerer sporets nye skal-beliggenhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon