TRV:03658

ID TRV:03658
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Etter beregning av ny skal-beliggenhet skal sporet justeres etter denne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Sporjustering og nøytralisering