TRV:03661

ID TRV:03661
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Avvikene mellom målte VUL-data (er-beliggenhet) og beregnede VUL-data (skal-beliggenhet) skal være innenfor kravene til nyjustert spors beliggenhet i Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon