TRV:03667

ID TRV:03667
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For hvert VUL-merke skal det rapporteres:
  • baneidentitet
  • nummer
  • kilometer
  • teoretiske VUL-data (horisontal og ev. vertikal avstand fra VUL-merke til spor)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Banedata