TRV:03668

ID TRV:03668
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For hvert karakteristiske trasépunkt skal det rapporteres:
  • baneidentitet
  • type trasépunkt (OB, OE, FOB, KP, FKP, SE, HBP, LBP, RB, RE)
  • kilometer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Banedata