TRV:03669

ID TRV:03669
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For sporets geometri/trase skal det rapporteres:
  • radier
  • lengder på overgangskurver
  • overhøyder
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Banedata