TRV:03671

ID TRV:03671
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Etablering av GVUL skal resultere i koordinatbestemt informasjon i grunnriss og høyde om sporets karakteristiske trasépunkter (OB, OE, FOB, KP, FKP, HBP, LBP, SE), med tilhørende traséparametre (radier, lengde på overgangskurver, overhøyder).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon