TRV:03673

ID TRV:03673
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) GVUL-/traséinformasjonen skal forvaltes sentralt gjennom Linjedatabasen og gjennom teknisk arkiv.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon