TRV:03674

ID TRV:03674
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Følgende operasjoner skal inngå i etablering av GVUL for en bane/strekning:
  • etablering av geodetisk fastmerkenett (kun GVUL basert på polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett)
  • registrering av sporets er-beliggenhet (gjelder oftest eksisterende baner)
  • beregning/prosjektering av sporets nye skal-beliggenhet
  • etablering av sporets nye skal-beliggenhet
  • rapportering av GVUL-/traséinformasjon til Linjedatabasen og teknisk arkiv
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon