TRV:03677

ID TRV:03677
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å etablere GVUL skal sporets er-beliggenhet måles inn. Dette skal igjen danne grunnlag for beregning av sporets nye skal-beliggenhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon