TRV:03678

ID TRV:03678
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporet skal måles inn med polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett eller med satellittbasert måleteknikk støttet av posisjonsforbedrende data fra Statens kartverks permanente geodetiske stasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon