TRV:03681

ID TRV:03681
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ved innmålingen skal det benyttes metode/utstyr som gjør det mulig å koordinatbestemme
  • spormidt i grunnriss
  • laveste skinnestreng i høyde (kun GVUL basert på polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon