TRV:03690

ID TRV:03690
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Avvikene mellom skal- og er-beliggenhet skal etter justering være innenfor kravene til nyjustert spors beliggenhet i Overbygning/Vedlikehold/Sporets_geometri,_beliggenhet_og_kvalitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon