TRV:03696

ID TRV:03696
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For hvert karakteristisk trasépunkt skal det rapporteres:
  • baneidentitet
  • type trasépunkt (OB, OE, FOB, KP, FKP, SE, HBP, LBP, RB, RE)
  • kilometer
  • koordinater (nord, øst, ev. høyde)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon