TRV:03697

ID TRV:03697
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For sporets geometri/trasé skal det rapporteres:
  • radier
  • lengder på overgangskurver
  • overhøyder
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon