TRV:03698

ID TRV:03698
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Brytere skal koble riktig på signal fra lokal betjening og lokalt kontrollanlegg.
  1. I tillegg gjelder at:
    1. Fjernstyrte brytere skal koble riktig på signal fra fjernstyringsanlegg.
    2. Effektbrytere skal koble riktig på signal fra vern og nødfrakobling.
  2. Bryternes reaksjon på kontrollkommandoer bør undersøkes ved funksjonstest, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon