TRV:03699

ID TRV:03699
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Brytere skal gi riktig signal til kontroll- og fjernstyringsanlegg om bryterens stilling der denne funksjonen er implementert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon