TRV:03700

ID TRV:03700
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Antall koblinger for den enkelte bryter bør logges siden det i stor grad er antall koblinger som er bestemmende for vedlikeholdet av bryteren.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon