TRV:03701

ID TRV:03701
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Hovedrevisjon av bryteren bør utføres dersom antall koblinger eller driftstid overstiger det som bryterleverandøren setter som maksimum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon