TRV:03702

ID TRV:03702
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ c) Bryterens manøvertid skal tilfredsstille bryterleverandørens krav.
  1. Utspolens spenning og tid skal tilfredsstille bryterleverandørens krav.
  2. Innspolens spenning og tid bør tilfredsstille bryterleverandørens krav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon