TRV:03703

ID TRV:03703
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Motor for fjærspenning bør klare å spenne manøverfjær innenfor den tid som bryterleverandøren har satt som krav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon