TRV:03705

ID TRV:03705
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Avbrenningen av bryterkontaktene skal ikke overskride bryterleverandørens krav.
  1. Avbrenningen av bryterkontaktene kontrolleres ved at avbrenningsmerket skal være synlig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon