TRV:03708

ID TRV:03708
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Avstanden mellom det ledende belegget på slukkeplatene skal ikke være mindre enn bryterleverandørenes krav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon