TRV:03709

ID TRV:03709
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Bryterens tre poler bør bryte og slutte kontakten samtidig for å sikre at alle tre polene slites likt og levetiden på bryteren blir lengst mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon