TRV:03713

ID TRV:03713
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Inngrepet og innvandringen skal være i henhold til leverandørens spesifikasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon