TRV:03714

ID TRV:03714
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Strømbaner skal være hele og funksjonsdyktige og bør være uten synlige skader og brannskader.
  1. Kontaktflatene bør rengjøres dersom bryteren har for stor overgangsmotstand, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Overgangsmotstand
  2. Kontaktflater og eventuelle gnisthorn skal kontrolleres dersom bryteren er manøvrert under last.
  3. Bryteren skal legges ut og blokkeres dersom den er lagt inn mot kortslutning, og den skal ikke tas i bruk før den er funnet i orden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon