TRV:03715

ID TRV:03715
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Betjeningsmekanismen skal kunne betjene bryteren i henhold til leverandørens foreskrevne inngrep og tid.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon