TRV:03716

ID TRV:03716
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Jordslutteren skal være forbundet til jordingsanlegget/returkretsen med en hel og feilfri jordleder gjennom en hel og feilfri kobling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon