TRV:03717

ID TRV:03717
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ c) Sperreanordningen for å hindre utilsiktet inn- og utkobling skal fungere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon