TRV:03718

ID TRV:03718
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Strømbaner bør være hele og funksjonsdyktige samt være uten synlige skader og brannskader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon