TRV:03720

ID TRV:03720
Bok 548
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Prøvemotstanden bør være 640 Ω ±10%
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon