TRV:03721

ID TRV:03721
Bok 548
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Vern skal ha innstilt verdi i henhold til oppdaterte og gjeldende relèplaner.
  1. Funksjonstest eller annet vedlikehold skal ikke utilsiktet endre vernets innstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon