TRV:03722

ID TRV:03722
Bok 548
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Vern skal løse på innstilte verdier.
 1. For kontroll av riktig utløsning skal det brukes funksjonstest (se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest) der dette er hensiktsmessig.
  1. Spesifikk testing av at vern trigger på den innstilte verdien bør utføres med relèprøveapparat der dette er hensiktsmessig.
   1. Relèprøveapparater og annen måleutrustning som brukes i testen skal tilfredsstille kravene i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Verktøy for prøving, måling og vedlikehold
  2. Hele vernekjeden skal testes, det vil si at en også skal forsikre seg om resultatet av utløsningen er riktig, for eksempel at effektbryteren faller.
  3. Alle funksjoner som er i bruk på vernet skal testes, for eksempel distansevern i alle soner, ovestrømsvern og strømsprangvern for et multifunksjonsvern.
  4. Alle funksjoner i forbindelse med vernet skal testes, for eksempel gjeninnkoblingsautomatikk og bryterfeilvern.
  5. Ved bytte av hovedvern på utgående linje i en stasjon, bør en vurdere en primærtest, det vil si reell kortslutning på linjen med og uten overgangsmotstand.
  6. Funksjonstesten skal dokumenteres.
 2. For eldre elektromekaniske vern hvor en finner mindre avvik (< 10%) mellom innstilt og utløst verdi, kan dette godtas dersom det gjøres en vurdering av hvor kritisk korrekt utløsning er etter at videre smøring, trimming og stilling er funnet nytteløst.
 3. Feil på vern bør utbedres snarest, men avhengig av kritikalitet.
 4. Test av vern skal utføres regelmessig (se FEF §4-10). Tidsintervall for test av vern skal fastsettes. Tidsintervall for test av vern som ikke automatisk testes jevnlig ved feil (for eksempel vern på reservefelt) må vurderes spesielt.
 5. Testing, justering og vedlikehold av vern, spesielt elektromekaniske, bør utføres av kvalifisert personell.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon