TRV:03727

ID TRV:03727
Bok 548
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ventilavlederens alder bør ikke overskride leverandørens anbefalinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon