TRV:03735

ID TRV:03735
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Et hovedsignal skal plasseres for å danne begynnelsespunkt for en togvei.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å minke sannsynligheten for at tog fra feil spor skal kjøre på stilt hovedsignal ved avgang.
Relatert krav TRV:03735
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon