TRV:03744

ID TRV:03744
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Et innkjørhovedsignal skal plasseres ≥ 200 meter foran innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel, se Figur: Plassering av innkjørhovedsignal.
Figur: Plassering av innkjørhovedsignal
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon