TRV:03744

ID TRV:03744
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Et innkjørhovedsignal skal plasseres ≥ 200 meter foran innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel, se '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
Grafikkvisning
Figur 1: Plassering av innkjørhovedsignal
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon