TRV:03748

ID TRV:03748
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst n) Plassering av hovedsignaler for kjøring i motsatte retninger skal koordineres med inndeling i trafikale arbeidsområder og kontaktledningsanleggets seksjonsdeler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon