TRV:03749

ID TRV:03749
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst o) Ved prosjektering og flytting av hovedsignaler skal det gjennomføres en RAMS-analyse av grensene for de berørte arbeidsområdene, der det også tas hensyn til seksjoneringen av kontaktledningsanlegget.
Kontaktledningsanlegg og signalplassering skal prosjekteres slik at det oppnås nødvendig fleksibilitet i opprettelse og bruk av arbeidsområder, uten at det medfører økt risiko. Dette betyr blant annet at innkjørhovedsignal og utkjørhovedsignal ved en stasjonsgrense på flersporet strekning skal plasseres slik at det kan bygges et seksjonsdele i kontaktledningsanlegget mellom signalene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 668
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon