TRV:03755

ID TRV:03755
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Dersom et frittstående forsignal kommer nærmere foregående hovedsignal enn det som svarer til 8 s kjøring med største tillatte hastighet på strekningen mellom forsignalets planlagte plassering og foregående hovedsignal skal forsignalet plasseres på foregående hovedsignals mast.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2135
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon