TRV:03760

ID TRV:03760
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et dvergsignal skal kunne plasseres for å danne sluttpunkt for en tog- eller skiftevei.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon